Träningsgrupper 2018

Vilken träningsgrupp ska jag söka till?
Observera att det inte är säkert att du får den grupp du önskat. Tillgången på instruktörer och eventuellt de krav på begränsningar som finns,
kan betyda att du måste välja nå´t annat. Tänk ut ett extra alternativ.
Sökhundsgruppen
Hunden arbetar med ”hög nos” för att få luftvittring och finna gömda personer i skogsmark.
Träningen är naturligtvis upplagd för att så småningom kunna tävla enligt SBKs regelverk
men kan även användas som en trevlig aktivitet i andra sammanhang. 

Spårhundsgruppen

Hunden arbetar med ”låg nos” för att på markvittring finna spår efter människa och hitta föremål i spåret. Träningen är
upplagd för att i framtiden kunna tävla i spårhunds-gruppen men kan även användas som en aktiv sysselsättning för din
hund.
 
Rapporthundsgruppen
Hunden använder såväl ”hög nos” som ”låg nos” för att springa mellan förare och hjälpförare fritt genom skogsmark upp
till flera kilometer.
Tävlingsverksamhet är naturligtvis målet i denna grupp men kan även användas till trevliga aktiviteter inom familjen..
En nybörjarhund bör klara av att springa mellan förarna, sträckor på ca 300m med korta förlängningar.
Löptik kan ej deltaga i Rapporthundsgruppen


Allmänlydnad

För dig som behöver lära dig grunderna för hund och hunduppfostran.
Även grunderna för lydnadsmomenten tas upp under veckan.

IPO-gruppen
Internationell tävlingsform där spår, lydnad och skyddsarbete ingår. Gruppen maximeras till
12 stycken och är enbart öppen för förare med ambitionen att tävla IPO med sin hund.

IPO FH-gruppen
För dig som vill träna IPO, men inte skydd och lydnad finns en gren som heter IPO-FH. I detta
avancerade spårhundsprov ingår två spår som genomförs under två dagar. Spåren ska ligga ca 3 timmar
och innehålla flera vinklar och föremål. Träningsgruppen är begränsad angående deltagarantalet.
Först till kvarn gäller.

Räddningshundgruppen
Hunden arbetar med ”hög nos” och söker gömda eller helt dolda personer i extrema miljöer,
rasområden eller fabriks- eller skrotområden. Gruppen är öppen för i huvudsak redan utbildade
räddningshundar och förare men även öppet för ekipage som vill prova på.

Prova på Bruks
För dig som inte riktigt vet vad du vill göra med din hund. Du får möjlighet att prova de
olika tävlingsformerna och eventuellt bli slussad vidare till den grupp som arbetar med den
gren du passar bäst för.

Valpgruppen
Gruppen för dig med en ny familjemedlem, modell hund, som vill bli en trevlig tillökning i
familjen och en blivande kanonhund.

Patrull- och bevakningshund
Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutveklade hörsel och luktsinnen,
markera för sin förare, personer som rör sig i närområdet. Hunden tränas att från fasta platser
och i rörelse tydligt markera ljud i teräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa
som rör sig och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella
inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår
på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Nosework
I Nose Work får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på
att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras
på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk
stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning. Istället är det en aktivitet
som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka

 

 

 

Lämna ett svar