Anmälan

Anmälan hittar ni här (klicka här)

Anmälan görs på lägrets egen hemsida www.riesenlagret.com
före 1 juni. Anmälan är bindande.
Anmälningssidan öppnar den 13 april 12.00.
OBS! För att delta på lägret krävs medlemskap i Svenska Riesenschnauzerklubben SRSK för alla deltagare över 4 år
Om någon av de medföljande saknar medlemskap i SRSK gör Du så här:
Klicka här så kommer du till SRSK:s medlemskap
Betala in på SRSK eget postgironummer 947952-8. Avgiftens storlek ser Du här nedan. 
Ordinarie medlem (inklusive medlemskap i SBK): 650 kr
Ordinarie medlem (redan medlem i SBK): 250 kr
Familjemedlem 140 kr (Familjemedlemskap är kopplat till att det finns en fullbetalande ordinarie- eller utlandsmedlem)
Utlandsmedlem 740 kr (BIC-koden NDEASESS samt vårt IBAN-nummer: SE8695000099604209479528).
Skriv in den nye medlemmens namn och adress på anmälningslistan och tala om att det är en nyanmälan. Om du ej fått ditt medlemsnummer innan du gör anmälan på Lägrets hemsida kryssar du för ”ny medlem”.
Visa upp medlemsbeviset när du anmäler dig. 
Gå in på Svenska brukshundklubbens hemsida följ anvisningarna och skriv ut ditt/era medlemsbevis. Adress: http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/mina-sidor/

AVGIFTER FÖR LÄGERVECKAN
Barn 4-11 år 100 kr 
Barn 12-18 år 425 kr
Vuxna fr. o. m 19 år 1400 kr 
Barn yngre än 4 år vistas gratis på lägret.
Lunch kan köpas måndag – lördag
550 kr/vuxen, 300/barn 
Observera att tillgången på inomhusplatser är mycket begränsade. För upplysning om priser på inomhusboende kontakta Anders Jansson 070-529 17 28.
Vi hoppas att Du som har möjlighet att låna husvagn eller tält gör det och således hjälper dem som inte har denna möjlighet.

Av praktiska skäl tar vi enbart emot anmälningar och avgifter som gäller för hela veckan. Naturligtvis bestämmer du själv när Du vill komma och när Du vill fara men glöm inte bort att anmäla till lägerkommittén när Du kommer och när Du åker.

Avgifter för lägret betalas till lägrets eget Pg 156 58 72-7

Utländska medborgare betalar genom att ange BIC-koden NDEASESS samt vårt IBAN-nummer: SE39 9500 0099 6026 1565 8727.

Ytterligare information och eventuella förändringar, PM, schema, deltagar-förteckning, karta och sånghäfte finns att hämta på lägrets hemsida: www.riesenlagret.com
Välkommen! Vi syns på lägret vecka 29. Om du vill nå någon av oss i kommittén nås vi på tfn:

Roffa Asplund 070-680 96 98, 
Micke Abrahamsson 070-521 27 35, 
Anita Angelryd 070-959 40 14,
Anders Jansson 070-529 17 28 och 
Kicki Thuring 070-891 75 58